องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]10
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]10
3 รายงานเงินรับเงินฝาก [ 30 มิ.ย. 2564 ]11
4 รายงานเงินรับเงินฝาก -ระยะยาว [ 30 มิ.ย. 2564 ]11
5 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 30 มิ.ย. 2564 ]7
6 งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]8
7 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]16
8 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]8
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]8
10 งบแสดงฐานะการเงิน [ 31 มี.ค. 2564 ]13
11 รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 มี.ค. 2564 ]15
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2564 ]7
13 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 1 ม.ค. 2564 ]10
14 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]9