องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]29
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]28
3 รายงานเงินรับเงินฝาก [ 30 มิ.ย. 2564 ]31
4 รายงานเงินรับเงินฝาก -ระยะยาว [ 30 มิ.ย. 2564 ]31
5 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 30 มิ.ย. 2564 ]26
6 งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]25
7 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]35
8 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]25
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]27
10 งบแสดงฐานะการเงิน [ 31 มี.ค. 2564 ]32
11 รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 มี.ค. 2564 ]33
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2564 ]27
13 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 1 ม.ค. 2564 ]30
14 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]27