องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปิดป้ายโฆษณา [ 9 ก.ค. 2564 ]27
2 การชำระภาษีป้าย [ 9 ก.ค. 2564 ]29
3 การชำระภาษีโรงเรือน [ 9 ก.ค. 2564 ]25
4 ขอเลขที่บ้าน [ 9 ก.ค. 2564 ]31
5 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 ก.ค. 2564 ]27
6 การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 9 ก.ค. 2564 ]27
7 การขอรับเบี้ยผู้พิการ [ 9 ก.ค. 2564 ]25
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 9 ก.ค. 2564 ]25
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น [ 9 ก.ค. 2564 ]24
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 9 ก.ค. 2564 ]24
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 9 ก.ค. 2564 ]27
12 แจ้งถมดิน [ 9 ก.ค. 2564 ]26