วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนา 4 เซนติเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,550 ตร.ม. อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก
20  ต.ค. 2564
จ้างพวงมาลาดอกไม้สดวันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง