องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ได้แสดงเจตจำนงที่จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ได้แสดงเจตจำนงที่จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-05-12
2022-05-09
2022-04-09
2022-04-04
2022-04-01
2022-03-29
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-24
2022-03-16