องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
 


วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564


ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยมี นายศุภสันต์ ราชศรีลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ร่วมกับทีมงานกองช่างและจิตอาสาตำบลตลาดโพธิ์ ได้ดำเนินการทำที่เก็บหลอดไฟเก่าที่ใช้แล้ว เป็นที่นั่งเล่นและผู้ที่มาติดต่อราชการที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
2022-05-12
2022-05-09
2022-04-09
2022-04-04
2022-04-01
2022-03-29
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-24
2022-03-16