องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดย นายศุภสันต์ ราชศรีลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.ตลาดโพธิ์ อสม. ร่วมกันทำความสะอาดศู


ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดย นายศุภสันต์ ราชศรีลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.ตลาดโพธิ์ อสม. ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์กักตัวแห่งที่ 2
2022-05-12
2022-05-09
2022-04-09
2022-04-04
2022-04-01
2022-03-29
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-24
2022-03-16